Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis ze schůze Kolejová o.s.

Místo konání: Bistro Kolejová

Datum konání: 16.3.2013

Čas konání: 15:30

Zapisovatel: K. Brožová

Přítomni členové: J. Šimkůj, Z. Otoupalík, K. Kyzlink, T. Olbrt, K. Brožová, J. Ambros, L. Kokeš

Omluveni: J. Tomková, J. Bořilová, S. Kyzlinková, J. Nekvapil, B. Sedláková a naše mládež

Hosté: L. Knecht, J. Šenkýř

Program schůze:

Uzavření financí za rok 2012 odloženo pro neúčast alespoň dvou členů dozorčí rady. V nejbližší době dojde ke schůzi dozorčí rady a pokladní, aby byla zkontrolována pokladní kniha a finance uzavřeny.

Ježkův most - vyřízení stavebního povolení odloženo pro úřední nesrovnalosti, na základě dopisu SÚ Blansko. V pondělí 18.3. v odpoledních hodinách by mělo proběhnout jednání mezi předsedou Kolejové a členem SÚ Blansko a podle výsledku se rozhodne, jak dále postupovat.

Akce Skautského oddílu Drakoneček proběhla letos bez Kolejové, příští rok se Skauti ozvou včas, abychom se i my mohli připravit a zapojit se do tohoto dětského odpoledne.

Letos v květnu se účastníme Bambiriády se Skauty, schválení a doplnění přihlášky na akci, součástí naší expozice bude jedno modelové kolejiště a expozice geocachingu GeoKolejová.

Parní jízdy – domluva dobových doprovodů, nejbližší by měla být akce 13.4. a poté 5.5. tradiční Pálavský okruh.

Příspěvky:
- zaplatili I. Fajman (poslal po předsedovi), L. Kokeš
- 500 Kč dluží T. Olbert, J. Bořilová, J. Tomková

Pro neaktivitu bylo ukončeno členství těmto členům: A. Vondrouš, L. Vlček, Z. Doležal, M. Vlasáková, J. Vlasák, L. Kubátová.

Ve dnech 7.-9.6.2013 proběhne teambuilding Kolejové. V úvahu připadají dvě místa: Vyškovsko nebo Vysočina. Dáno k uvážení do půli května.

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová