Zápis z výroční členské schůze

Datum                      19. 1. 2019

Čas                           15.30 – 18.00

Místo schůzky          Bílovice nad Svitavou

Schůzku svolává     Jiří Šimkůj

Asistent                     Libor Kokeš

Zapisovatel              Bohumila Sedláková

        

Přítomni: K. Brožová, L. Kokeš, K. Kyzlink, S. Kyzlinková, R. Otoupalík, Z. Otoupalík, B. Sedláková, J. Šimkůj

Omluveni: J. Ambros, I. Fajman, M. Havlíček, L. Kopecký, M. Malý, M. Polák

Neomluveni: J. Tomková

Host: Z. Fořt

 

Program

1.   Prezentace členů a hostů, určení zapisovatele

2.   Úvodní slovo předsedy a zpráva o činnosti za rok 2018 – zprávu přednesl L. Kokeš vzhledem k hlasové indispozici předsedy – informace o pravidelných akcích, na kterých se členové spolku podíleli (doprovod historických vlaků, úklid Ježkova mostu, účast na BambiFESTu, Předsilvestr, jízdy vláčků na domácí železnici J. Šimkůje apod.), upozornění na 10 let trvání spolku, informace o spolupráci spolku s jinými organizacemi v obci Řícmanice a s cestovní kanceláří v Praze, na jejíž žádost se členové organizace zapojili do provázení zahraničních studentů a informovali o své činnosti.

3.   Finanční zpráva za rok 2018 – informace o příjmech a vydání přednesla K. Brožová. Vzhledem k zapojení do akce pořádané cestovní kanceláří v Praze se nám navýšila finanční částka na účtu.

4.   Zpráva o činnosti GeoKolejové.cz  - přednesla K. Brožová, informovala o akci, která byla určena seniorům v Řícmanicích a setkala se s velkou odezvou účastníků akce.

5.   Zpráva o majetku – nebyla přednesena, neboť M. Havlíček byl omluven z důvodu pracovního zaneprázdnění.

6.   Zpráva o členské základně – informace o ukončení členství M. Havlíčka, který ale nadále bude pověřen správou majetku a bude v souladu se stanovami příznivcem organizace. Seznámení s novým zájemcem o členství v organizaci, který se schůze zúčastnil jako host. Zprávu přednesl K. Kyzlink.

7.   Zpráva kontrolní komise – informace o provedené kontrole hospodaření. Poděkování K. Brožové za kvalitně vedené účetnictví. Informaci přednesla B. Sedláková.

8.   Plán činnosti na rok 2019 – přednesla S. Kyzlinková. Úkoly budou uvedeny níže. Plán může být dle potřeby upraven.

9.   Schválení případné změny designu webu Kolejová, z. s.  – nebylo uskutečněno z důvodu nepřítomnosti J. Ambrose, který byl na služební cestě.

10.   Hlasování o statusu externího pracovníka, případně o doplnění stanov – bude projednáno později, neboť se týkalo M. Havlíčka, který nebyl přítomen (viz výše).

11.   Výběr členských příspěvků na rok 2019 – K. Brožová.

12.   Diskuze – do diskuze se přihlásil Z. Fořt, který se představil ostatním členům organizace.

13.   Závěr a přátelské posezení s občerstvením.

 

Úkol

Odpovědnost

Termín

Casting v Praze za účelem propagace Kolejová

K. Kyzlink

3. 3. 2019

Příprava eventu u příležitosti Světového dne ledvin

GeoKolejová.cz

14. 3. 2019

Doprovod studentů z Bělehradu – Praha

(objednáno zadavatelem)

S. Kyzlinková - oděv

J. Šimkůj a K. Kyzlink - doprava

březen 2019

Den s Kolejáky v MŠ Řícmanice dle zájmu

K. Kyzlink, S. Kyzlinková, B. Sedláková

duben 2019

BambiFEST

J. Šimkůj, GeoKolejová

květen 2019

Kolejácká stovka

J. Šimkůj, K. Kyzlink

květen 2019

Svitaváci  - dle domluvy

J. Šimkůj

květen 2019

Dětský den – ve spolupráci se spolky v Řícmanicích

K. Brožová, K. Kyzlink, B. Sedláková

červen2019

Víkendové geosoustředění

GeoKolejová

červenec2019

Národní den železnice – dobové doprovody

S. Kyzlinková – kostýmy a pomoc dalším členům doprovodu

září 2019

Výroba propagace na rok 2020   

Z. Otoupalík, J. Šimkůj

říjen 2019

Brigáda u Ježkova mostu

všichni členové

říjen 2019

Finální příprava výstavy v Blansku

J. Šimkůj

listopad 2019

Mikulášská jízda

K. Kyzlink, Z. Otoupalík, J. Šimkůj

prosinec 2019

Nová radnice – výstava

K. Kyzlink, Z. Otoupalík, J. Šimkůj, další členové

prosinec 2019

Předsilvestr

K. Kyzlink, J. Šimkůj, další členové

 

prosinec 2019

Výstava v muzeu – Blansko

K. Kyzlink, J. Šimkůj, další členové

 

prosinec 2019

                                                                                   

 

                       

V Brně: 10. 1. 2019                                                                Zapsala: B. Sedláková