Zápis ze schůze výboru Kolejová z. s. ze dne 20. 11. 2021

Přítomni: Zdeněk Fasora, Kamil Kyzlink, Bohumila Sedláková

Omluveni: Karolina Kyzlinková, Zdeněk Otoupalík

Program:

1.       Projednání změn stanov a návrh konečného znění stanov

2.       Organizace Předsilvestra

3.       Přihlášky

 

Ad 1. Na základě návrhů změn stanov od jednotlivých členů byly opraveny stanovy a jejich konečný návrh bude rozeslán všem členům prostřednictvím e-mailů. Stanovy budou schvalovány na mimořádné členské schůzi, která se uskuteční dne 11. 12. 2021 v době od 14.45 do 15.00 hodin.

Pozvánky na schůzi rozešle prostřednictvím e-mailů B. Sedláková do konce listopadu

 

Ad 2. Byla projednána organizace Předsilvestra. Ten se tento rok uskuteční v obecní hospodě v Bílovicích, a to 11. 12. 2021 v době od 15.00 hodin. Pozvánky jednotlivým členům rozešle prostřednictvím e-mailů K. Kyzlink, a to do konce listopadu

 

Ad 3. Vzhledem k tomu, že údaje na přihláškách nejsou zcela správné, bude třeba je doplnit a opravit. Opravu přihlášek, případně vyplnění nových přihlášek zajistí Z. Fasora do 15. 12. 2021.

 

 

 

 

 

V Bílovicích 20. listopadu 2021                                                            Zapsala B. Sedláková