Kolejová - zapsaný spolek příznivců kolejové historie a současnosti

Vítejte na stránkách našeho spolku

Náš spolek byl založen dne 9.1.2009 řádnou registrací na MV ČR. Vznik byl podmíněn hlavně proto, abychom sdružili potenciální zájemce a fandy o železnici, ale také proto, aby se nám povedlo zachránit starý železniční most, tzv. Ježkův, o který se nyní staráme.

Na těchto stránkách bychom všechny rádi informovali o naší činnosti, aktuálních akcích našich i jiných spolků s podobným zaměřením, jakož i o jiných zajímavostech z okolí železnice a to jak modelové, tak i skutečné.

Kdo může být členem?

Každý starší pěti let (horní věkovou hranici nemáme), do osmnácti let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který jej dá písemně k přihlášce.

Nemáme elektronickou přihlášku, takže v případě zájmu o členství kontaktujte někoho z vedení spolku (rubrika Kontakty). O přijetí dle stanov musí rozhodnout vždy alespoň tři členové.

Cíle spolku

Činnost spolku

Dá se rozdělit do několika odvětví, a to takto-činnost kterou vykonává spolek sám pro sebe a činnost pro veřejnost, ale obory naší činnosti jsou tyto:

PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKU „Ježkův most“

V roce 2009 se nám podařilo zachránit více než sto let starý železniční most, který sloužil do roku 1996 jako vlečkový, na odbočce do továrny ADAST v Blansku. Při povodňové regulaci na Svitavě měl být tento most snesen a sešrotován. Náš spolek jej od města Blanska odkoupil, v roce 2011 v podzimních měsících, jej za přispění dotací z MK ČR opatřil novým nátěrem a plánuje v jeho okolí zbudovat malé muzeum. K náplni naší činnosti však patří také pravidelné brigády u mostu, udržování pořádku a celková údržba mostu.

RESTAURÁTORSKÁ ČINNOST

Obnovujeme a opravujeme historické předměty, které se nám podaří zachránit, nebo je dostaneme po domluvě s jinými spolky, podobně zaměřenými. V současnosti jsme zrenovovali mechanické návěstidlo, které jsme získali z žst. Moravské Bránice. Taktéž jsme opravili a zkompletovali závoru ze stejné stanice. Oba tyto artefakty by měly být umístěny v plánované expozici u Ježkova mostu. Postupně renovujeme i drobnější předměty, jako drážní lampy, lucerny, kleště na jízdenky atp.

ARCHIVAČNÍ ČINNOST

Spolek Kolejová vlastní mnoho historických i soudobých dokumentů a tiskovin, které archivuje. Mezi nejvzácnější patří bezesporu dokumenty okolo Ježkova mostu, (dobové plány a výkresy), v našem archivu máme také mnoho služebních předpisů ČSD i ČD, železniční rozkazy, velké množství jízdních dokladů z různých let, atp. Shromažďujeme také odbornou literaturu i populárně naučné knihy o železnici.

EXKURZE A VÝLETY

Náš spolek pro své členy organizuje přes rok mnohé výlety zaměřené na železnici, většinou na akce jiných spolků. Rovněž hromadné exkurze na dny otevřených dveří železničních stanic, nebo odborných škol, se železničním zaměřením, nejsou výjimečné.

GEOCACHING

Někteří členové našeho spolku od roku 2011 provozují velice zajímavou celosvětovou hru, zvanou Geocaching. Jde o hru, na pomezí turistiky a sportu, jejímž cílem je nalézat(příp. ukrývat pro jiné hráče) schránky, které se nazývají cache(čti:keš) a přitom navštěvovat zajímavá místa. Do spolku tuto hru přinesl Jan Nekvapil. V Kolejové tak vznikl geocacherský tým, jenž si dal jméno GeoKolejová.cz, pod nímž se prezentuje i na serveru této hry. Více o celosvětové hře i o týmu se dozvíte v rubrice GeoKolejová.

MODELÁŘSKÁ A VÝSTAVNÍ ČINNOST

Náš spolek vlastní 2 modelová kolejiště velikosti TT, jedno je v soukromém vlastnictví jednoho z členů. Kolejiště sami udržujeme i opravujeme. Dále také pořádáme, či spolupořádáme výstavy, k různým výročím tratí, měst, či jen pro prezentaci naší činnosti. Na těchto výstavách lze kromě kolejišť vidět i mnohé z výše uvedených věcí(knihy, exponáty historické i soudobé, či jízdní doklady, nebo části zabezpečovací techniky). Pokud byste si přáli, abychom pro vás ve vašem městě uspořádali výstavu, kontaktujte někoho z výboru, spojení je v rubrice Kontakty.

DOBOVÝ DOPROVOD ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ

Od roku 2010 je Kolejová schopna zajistit dobovou stafáž, při nostalgických jízdách historických vlaků. Jsme schopni doplnit vlakové čety, vlastníme stejnokroje z 80.let, vč. Doplňků. Máme za sebou „službu“ v zahraničí, někteří z členů jezdili jako průvodčí na vlacích při srazu kolejových vozidel RENDEZ na Slovensku. Jsme schopni „zahrát“ dobové cestující z jakékoli doby, od vzniku železnice, po současnost. Pokud byste měli zájem o dobovou stafáž ve vašem vlaku, abyste svou jízdu lidem co nejvíc ozvláštnili, kontaktujte náš spolek a sdělíte-li nám své požadavky, vše ostatní zařídíme. Nejčastěji jsme schopni udělat cestující z 30. až 60.let minulého století, takže od páry až po motorový vlak. Nahlédněte do nějakého z článků a přesvědčte se.

Náš spolek se těší na jakékoli náměty, připomínky, či podněty.
Kontaktujte nás na některém z kontaktů, na Facebooku nebo níže uvedené poštovní adrese.
Můžete použít také linku Kolejové - 773254026 - kam můžete psát i volat vaše přání či dotazy.

(statistiky návštěvnosti)

Sídlo spolku:

Kolejová z.s.
Havlíčkova 35E
664 01 Řícmanice

IČO 26572991

Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu 2200219575/2010

Kolejová z.s. je na Facebooku a YouTube.

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová