Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

17.4.2011 První jarní brigáda u Ježkova mostu

Jaro nám už ukázalo svou vlídnou tvář, sluníčko svítí, je krásně teplo, hurá tedy ven. A když ven, tak kam jinam, než k mostu, zrevidovat, co nám zanechala paní Zima po svém odchodu, ale také nevychovaní občané blanenští. Původně bylo v pracovním plánu i dodatečné zvedání mostu, protože panely už nechal předseda našeho spolku přemístit technikou tak, aby se s nimi již nemusel nikdo tak namáhat, ale SDH Klepačov svou akci nakonec z organizačních důvodů odvolal. My však ne, protože i tak bylo co dělat. Počasí nám velice přálo, takže se brigádníci sjížděli už od rána. Do půl desáté dopoledne se nás sešla docela veliká „banda,“ Byl tu předseda Jirka, místopředseda Zdenek, náš „ajťák“ Jirka Ambros, Leoš, Jana, která už se u nás dobře rozkoukala, mladí Kolejáci Míra, Adam, i Martin, dokonce i Deny a starší členové Zdenek Doležal i Svatava. O sobě mluvit nemusím. Za dobrovolníky dorazila Karolína, které se naše venkovní akce zalíbily. Těsně u mostu byl v momentě rozložen pracovní tábor, dokonce i s grilem, ze kterého se během chvíle linula vůně opékaných uzenin. Pohyb u mostu přilákal dokonce i pár zvědavců, včetně jednoho nadšence. Mladí se jali práce ne zrovna vábné, a to sbírání odpadků. Ale jak již jsem podotknul výše, proti minulým létům bylo odpadu o dost méně. Lidé zmoudřeli, asi jim došlo, že most je památka a ne skládka.

Další důležitou událostí byla sanace travin pod mostní konstrukcí, kde bude později proveden posyp nějakým vhodným materiálem.. K tomuto účelu jsme použili přípravek Dominátor, poskytl jej SK Řícmanice. Postřiku se chopili Zdenek a Jirka, přičemž podávali akrobatické výkony, jak na, tak i pod mostem. Mezitím se ale i jedlo, popíjelo nealko, i trošku alko a vládla dobrá nálada, taková, jaká by na pracovišti správně měla být. Čas příjemně kvapil a až na zvedání mostu, jsme udělali vše, co jsme měli v plánu. Čekala nás ještě schůze a ne ledajaká. Okolo data brigády, se sešly narozeniny hned třech členů sdružení. Předsedy Jirky, Zdenka Doležala a Mirka Poláka. Takže po projednání nezbytných formalit, jsme si mohli dopřát zaslouženou zábavu a hostinu. Přijel za námi opět i pan František Fater, starosta SDH Řícmanice, takže jeden nějaký hasič, přece jenom dorazil. Odpoledne jsme tedy svorně a přátelsky zakončili krásným posezením. V závěru byly naloženy některé části našich exponátů, které potom místopředseda Zdenek převezl do Řícmanic, kde budou v brzké době restaurovány. Co se týká prací na mostě a kolem něj, chtěli bychom stihnout jej ještě pozvednout, zcela sanovat porost pod ním, jakož i upravit provizorní pilíře. Jak dalece budeme úspěšní, se však uvidí. Tato brigáda, můžeme říct, úspěšná a pohodová byla…

brigada1

brigada2

brigada3

brigada4

brigada5

Text: Kamil KYZLINK

Foto: Kamil KYZLINK a Leoš KNECHT

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová