Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

10.-26.8.2011 Dokončení renovace návěstidla, jeho odvoz a počátek realizace projektu muzea u Ježkova mostu

Zatímco malá obec Řícmanice, i přes nepříznivé počasí, co v srpnu vládlo, žila přípravami své folklorní akce zvané Hody, zdejší Kolejáci pilně renovovali část návěstidla. Počátkem srpna natřel Mirek Polák stojan s vidlicí závory, takže je znova krásně červenočerný. Místopředseda Zdenek o něco později natřel rameno návěstidla základní barvou a Jana Bořilová pak barvou bílou. Mirek a já jsme o pár dní později dodělali červené okraje tak jak u ramene návěstidla mají být. Jana s Mirkem opatřili nátěrem veškerá kladková kola a závlačky, některé ze šroubů a návěstní výtah. V polovině měsíce srpna Jana dokončila nátěr lampy.

nater1

nater2

nater3

nater4

Tím práce na renovacích návěstidla v Řícmanicích skončily. Právě ve čtvrtek 19. srpna jsme nachystali veškeré věci k odvozu, který proběhl o den později.

odvoz

Zároveň s našimi pracemi dělal předseda model budoucího muzea kolem Ježkova mostu, v kombinaci dřevo, papír a dokoupené komponenty. Model je vidět na fotografii; je v měřítku 1:85 a jeho autory jsou Lukáš Vlček, který vytvořil model mostu, Miroslav polák vyrobil informační minitabulku a konečně předseda Jiří Šimkůj, který model celkově dokončil a opatřil vagonem, závorou a návěstidlem.

model1

model2

model3

Zároveň se řešil projekt, který je třeba doložit ke stavebnímu povolení. Oslovili jsme několik architektů s prosbou o jeho vytvoření, avšak všichni chtěli za svou práci cenu, jež přesahovala rámec našich finančních možností. Až přes mého kamaráda Iva Klučince z Brna, jsme se dostali k panu ing. Ohnoutkovi, který nám ochotně vychází vstříc a za velice příznivou cenu, za což oběma zmíněným velice děkujeme. Pan inženýr naši památku navštívil již ve středu 24.8., kdy vše vyfotil a provedl zaměření, poté si vzal veškeré podklady, které by mohl potřebovat ku své práci.

Už v pátek 20.8., právě když jsme převáželi část návěstidla do Blanska k dalším opravám a kompletaci, jsme měli v našem bistru jednání. Inženýr Ohnoutek už nás seznámil s prvními návrhy, jak by měl projekt nejideálněji vypadat, co při výstavbě používat za materiály a jakým se naopak vyhnout. Pak jsme se přesunuli k předsedovi, kde se vyložila část návěstidla, co trávila léto v Řícmanicích. Pan inženýr si jeho části pečlivě změřil, aby byla na výkresech co nejpřesnější.

arch1

arch2

A jen tak na okraj, protože nejen pracemi živ je Koleják a koncem srpna se nám vrátilo léto se vším co k němu patří, strávili jsme s mladými Kolejáky Mirkem a Martinem den na řícmanickém koupališti.

koup

Takže jak vidíte, vážení a milí, že i když to možná tak nevypadá, neleníme a směle směřujeme k cíli :-).

Text: Kamil KYZLINK

Foto: Kamil KYZLINK a Leoš KNECHT

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová