Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

24.9.2011 Den železnice aneb 140 let trati Pardubice – Havlíčkův Brod

Jak již bylo zmíněno v článku o děčínské akci, letošní den železnice se konal na více frontách. V souvislosti s výročím 140 let trati Pardubice – Havlíčkův Brod se množství akcí koncentrovalo do Pardubic a blízkého okolí. Proto do těchto míst vyrazila část Kolejové: konkrétně já se svou ženou, dále Jana a Martin. V této sestavě jsme vyrazili v sobotu ráno z Brna hl. n. do Pardubic. Předseda Jirka jel z Blanska jiným spojem a v Pardubicích jsme se setkali. Na Janu zde navíc čekala kamarádka Markéta. Bylo celkem čerstvo, takže jsme si v příjemné nádražní restauraci dali čaj a kávu na zahřátí; po krátkém posezení jsme vyrazili vstříc zmíněným akcím.

Akcí se konalo hodně; bylo možno vybírat z velké nabídky: autobusový výlet do obce Kočí s gotickým kostelem, prohlídka muzea loutek v Chrudimi včetně dopravy historickým autobusem z nádraží, výlet Hurvínkem do Slatiňan s prohlídkou historické parní vodárny, dále Rosice nad Labem s muzeem železnice a MHD, Hlinsko, Žďárec u Skutče, všude možnost prohlídky pracoviště výpravčích… (kompletní přehled viz např. na webu ČD). Shodli jsme se na tom, že i kdybychom chtěli, vše absolvovat nemůžeme. Co jsme si vybrali, to se dočtete dále…

Z Pardubic jsme vyrazili parním vlakem do Chrudimi. Lokomotiva 423.009 „Velký bejček“ budila množství pozornosti už na nástupišti, kouře bylo všude plno. Náš vagón byl navíc speciální tím, že v něm byla uprostřed poctivá kamna. Cesta do Chrudimi vedla úvratí přes Rosice nad Labem a rychle nám utekla. V Chrudimi bylo mnoho lidu, hrál orchestr, navíc přijela „Šlechtična“ 475.101… (všichni určitě vědí, že je tato mašinka z Brna).

Ale my jsme za chvíli nastoupili do historického autobusu a za úžasného zvuku jeho motoru jsme se přesunuli do centra historického města. Zde nastal „rozchod“, který jsme využili k návštěvě muzea loutek. Kolem poledne ještě dojela „Ušatá (Bulík)“ 464.008, tak v jednu chvilku bylo na malém nádražíčku docela těsno, zvlášť když do toho přijela ještě Regionova.

Muzeum bylo v několikapatrovém historickém domě. Už samotná cesta po příkrých schodištích s množstvím chodeb a místností byla velmi zajímavá. Shlédli jsme výstavu loutek z celého světa a vrátili se zpátky na náměstí, kde jsme našli restauraci abychom naplnili žaludky. Všude bylo velmi rušno a číšníci nestíhali obsluhovat; bylo vidět, že návštěvnost je ten den opravdu výjimečná.

Předseda mezitím shlédnul místní ukázku miniželeznice. My jsme se po obědě urychleně přesunuli zpět na nádraží, abychom stihli odjezd Hurvínka do Rosic nad Labem. Vlak byl velmi nabitý, málem jsme se tam nevlezli, nakonec jsme stáli málem na stanovišti strojvedoucího ale hlavně, že jsme jeli. Až později jsme se dověděli, že vláček byl naplněný až moc a málem to chvílemi neubrzdil.

V Rosicích nad Labem je přímo ve stanici v bývalé vodárně malé ale velmi dobře vybavené muzeum železnice a MHD, které jsme samozřejmě navštívili. Množství exponátů, které je zde vystavené (včetně venkovní expozice návěstidel) nás velmi zaujalo a je nám inspirací i pro naše budoucí muzeum v Blansku. Zároveň jsme si prohlédli expozici fotografií vztahujících se k výroční trati Pardubice – Havlíčkův Brod.

Následně jsme se přesunuli do Pardubic, opět parním vlakem. Zde jsme ještě nakoupili do zásoby perník a rozjeli se zpět do svých domovů (Jana a Markéta zůstávaly, předseda jel zvlášť a my také). Dnešní akce se vydařila, zážitků bylo nadbytek takže se těšíme zase napříště.

Ještě něco k mašinkám:

475.101 Šlechtična: největší parní lokomotiva na této oslavě vyrobená v roce 1947. Jezdila převážně v lokomotivním depu Brno na trati z Brna do Havlíčkova Brodu a Přerova až do roku 1979. Současně je deponována v Brně.

464.008 Ušatá nebo také Bulík: lokomotiva vyrobená v roce 1935. V aktivní službě jezdila v depu Chomutov, Praha – Smíchov, Trutnov, Havlíčkův Brod, Kolín a Nymburk. Svoji aktivní činnost ukončila v roce 1979. V současné době je deponována v Hradci Králové.

423.009 Velký býček: lokomotiva vyrobená v roce 1922. U ČD aktivní službu ukončila v roce 1970 a následně ještě jezdila ještě v Provodíně a Jestřebí až do počátku 80. let. Potom nadále jezdila jako historická lokomotiva v Nymburku. V současné době je deponována v Letohradě. Nese také přezdívku Líza.

M131.1133 Nataša: vyroben v roce 1949. Jezdil v okolí Hradce Králové až do roku 1983.

M131.1228 Karel: vyroben v roce 1951. Jezdil převážně v depu Trutnov, hlavně na trati Opočno – Dobruška.

Oba motorové vozy jsou v depozitu Pardubického spolku historie železniční dopravy.

Text: Jiří Ambros a Jiří Šimkůj

Foto: Jiří Šimkůj, Jiří Ambros, Leoš Knecht

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová