Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

18.9.2021 Zažít Bílovice úplně jinak (140 let od příjezdu prvního osobního vlaku na bílovické nádraží)

Loni na jaře uplynulo 140 let od doby, kdy v Bílovicích nad Svitavou zastavil poprvé osobní vlak. Dopravna jako taková už byla v Bílovicích od roku 1872, ale sloužila pouze pro nákladní provoz. Tehdy trať i zastávku provozovala KFNB (Severní dráha císaře Ferdinanda).

Ještě za bývalého předsedy oslovili náš spolek zástupci obce Bílovice, zda bychom se nepodíleli na programu oslav tohoto výročí. Kvůli situaci okolo koronaviru byla akce odložena o rok. Mezitím jsme poradili, kde domluvit parní vláček a termín oslav byl stanovený právě na sobotu 18. září. Zároveň se však tento den v obci konaly ještě Sokolské hody a sousedské slavnosti. Kolejáci se více, či méně podíleli na čtyřech bodech programu:

Na celou akci se náš tým připravoval od konce prázdnin. Bylo to trochu složitější, protože spolek zrovna přebralo zčásti nové vedení, ale nakonec bylo rozhodnuto. Kdo nechce jet v dobovém, postará se o výstavu. Padlo to na Kolejáky Libora a Svaťu. Tomáš Prudký, náš nový archivář se chopil nejen příprav výstavy, ale i fotodokumentace. A o dobový doprovod za Kolejovou se postarala předsedkyně Bohunka, Zdeněk Fasora a já se svou drahou polovičkou. Jako dobrovolnici jsme oslovili Veroniku, která před lety dobové doprovody v Kolejové zahajovala.

Hlavním lákadlem celé akce měl být příjezd parní soupravy na bílovické nádraží, jako tehdy. O soupravu se postarali kolegové z KPKV Brno. Pravda, souprava s lokomotivou BS200 a dvěma vozy Blm v roce 1880 asi v Bílovicích nezastavila. Ale účel světí prostředky a parní stroj evokuje duch té doby. A pak... kdy šotouši uvidí na koridoru mašinku, která jezdila pro cukrovar?

Odjezd vlaku byl stanoven na 13.40 ze stanice Brno dolní nádraží, kde má KPKV depo. Když jsme se tam po jedné odpoledne všichni sešli, zelená mašinka už odfukovala před halou. Nastoupili jsme nejen my, ale i další doboví účastníci a vláček vyrazil odbočkou do Židenic a po nesprávné koleji na Bílovice. Po nesprávné proto, aby přijel ke staniční budově. Zde ho čekaly stovky lidí a řízná dechovka. Zahalen dýmem vlak zastavil a c.-k. honorace se jala vystupovat. Vojsko, pánové úředníci i fabrikanti a nakonec dámy v róbách. Za zvuku hymny mocnářství „Zachovej nám, Hospodine“ podal velitel střelců hlášení a osazenstvo bylo přivítáno v obci. Poté mohla do vlaku nastoupit veřejnost z řad obyčejného lidu a vlak odsupěl k Adamovu.

Z nádraží následoval slavnostní průvod na Těsnohlídkovo náměstí, kde bylo dějiště celých oslav. Na pódiu vystupovaly různá tělesa, jako již zmíněná kapela Holóbkova mozeka nebo mužský pěvecký sbor z Bílovic. Zajímavé bylo i krátké vystoupení ochotníků z místního spolku BOTA, kteří zahráli krátkou hru k výročí zastávky. Kdo chtěl vydatné jídlo s obsluhou, mohl zajít do Obecní hospody. Byla možnost se projet koňským povozem, či absolvovat komentovanou prohlídku kostela. V rámci sousedských slavností jste mohli ochutnat sladké pochutiny, burčák, pivní kuriozity prý z místního „létajícího pivovaru“ a další lákadla.

Z naší strany možná pouze malá výtka, že souprava mohla udělat jeden meziobrat. V Adamově totiž stála až do večerních hodin, kdy se vracela do Brna. Lidé, kteří se vlakem odpoledne svezli, se do Bílovic museli vrátit klasickým spojem S2. Ale jinak akce zvládnutá na výbornou.

Text: Kamil Kyzlink

Foto: Tomáš Prudký

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová