Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

7.6.2020 Dětský den Řícmanice

Začátkem června pořádají všechny spolky z Řícmanic dětské odpoledne. Koná se zpravidla blízko data oficiálního dne dětí, na místním fotbalovém hřišti a je vždy něčemu věnováno. Letos bylo zvířecí téma. To nám, pravda, není zas až tak blízké, pomineme-li pečínku na talíři, ale odmítnout jsme účast nechtěli. Konání o týden zpozdilo počasí a rozmoklý terén, opatření proti koronaviru už venku nebyla nijak drastická.

Pořadatele doporučili roušky a rozestupy, ale to se, obzvláště s malými dětmi, dodržuje dost obtížně. Letos nám bylo přiděleno stanoviště u rybiček. Úkol spočíval v tom, že děti měly na kus dřeva namotávat provázek, na jehož konci byla ryba. No, nevím proč, jsme měli na konci dvou provázků i obrázky koček. Bylo jasné, že co se týká našich členů, zapojí se hlavně místní kolejácká buňka. Zdeněk Fasora účast odmítnul, protože se mu nelíbilo téma. Museli jsme si vystačit s Karolínou sami a Zdeněk se postaral o dokumentaci.

Počasí se vydařilo tak tak a pršet začalo až po ukončení akce. Protivirová opatření se dotkla výrazněji pouze toho, že po zakončení nebylo hromadné opékání buřtů, jinak bylo v zásadě vše stejné. Děti dostaly herní plán se seznamem stanovišť, kde splnily nějaký úkol. Tedy skoro jako blanenský Bambifest. Za splněný úkol každý dostal žlutý žeton. Po cestě ven z areálu si za žetony mohlo každé z dětí nakoupit nějaké drobné hračky či sladkosti. My, abychom se přiblížili zvířecí říši, jsme si nasadili malé doplňky. Karolínka žabí čelenku a já tygří čelenku a ocas. Vzdor doznívající nejistotě a protivirovým opatřením, se akce zúčastnila téměř dobrá padesátka dětí, čímž nebyl ani zdaleka ohrožen limit, který v té době činil 250 lidí. Příštím rokem se prý potkáme na olympiádě v Řícmanicích, tak uvidíme....

Text: Kamil Kyzlink

Foto: Kamil Kyzlink a Zdeněk Fasora

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová