Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

2.6.2019 Dětský den Řícmanice

Začátek června patří nesporně dětem a velká většina spolků, i organizací pořádá dětské dny. Nejinak je tomu i v Řícmanicích, kde se domluví většina zde působících spolků a organizací. Ty pak společně uspořádají na místním fotbalovém hřišti pro malé i větší soutěžní odpoledne. V naší obci je to dlouhá léta hlavně v režii Sokola, Sportovního klubu a hasičů. My, jako nový spolek, jsme byli o spolupráci požádáni již v roce 2018, ale to se dětský den pro nepřízeň počasí nekonal. Byl přeložen právě na rok následný.

Každoročně je dětský den ve znamení nějakého tématu. Tento nesl název Cesta kolem světa. Celá pointa byla v tom, že tentokrát jednotlivá stanoviště představovala evropské i mimoevropské země. A na každém ze stanovišť se pak měl plnit úkol, vztahující se k dané zemi. Programem pak provázela postava Willyho Foga ze známého animovaného seriálu. Děti zde našly třeba Itálii, kde bylo úkolem třídit a poznávat těstoviny, Španělsko, kde se, jak jinak, kopalo na bránu v duchu Realu Madrid. Bylo zde i Grónsko, kde se v parném dni stavělo iglú, i mnohá další místa. My dostali na starost zastavení v Japonsku. Japonsko jak známo, hlavně z našeho pohledu, je královstvím vysokorychlostních železnic. V tomto duchu jsme orientovali i naše dva úkoly. U nás si menší děti mohly zkusit řídit zmatený rychlovlak, jehož strojvedoucí zřejmě vypil před službou saké. Ty větší děti si mohly zkusit složit puzzle. Komu se to povedlo, uviděl obrázek nejnovějšího a nejrychlejšího japonského rychlovlaku. Na stanovišti Kolejáků se děti také setkaly s gejšou v podání Bohunky Sedlákové, nebo s tokijskými nádražáky Zdenkem Fasorou a mojí maličkostí. Bohužel, my nesehnali japonské uniformy, museli jsme si vystačit s tuzemskými. Bohunka ale měla nezbytné jehlice v hlavě, kimono i šikmé oči.

Nad Babicemi párkrát zabouřilo a tak jsme se báli, že nám to zase den zastaví, ale počasí se umoudřilo. O dětské návštěvníky nebyla nouze, každý chtěl nabrat co nejvíce smajlíků. Ty děti dostaly za splněný úkol. Pak si výměnou za ně, jakože koupily nějakou tu cenu. Po skončení celého odpoledne bylo opékání buřtíků. To my už ovšem neabsolvovali. Bohunka musela domů a my měli chuť na trošku zrzavého moku. Uvidíme, co nám přinese další ročník.

Text: Karolína Brožová

Foto: Kamil Kyzlink

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová