Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

22.8.2019 Návštěva Království železnic v Praze

Dne 22.8.2019 dva kolejáci Zdeněk Fasora a Kamil Kyzlink navštívili Království železnic, které se nachází v Praze na Smíchově. Od roku 2009 zde postupně vzniká unikátní model České republiky v podobě modelové železnice s modely významných staveb a míst. Nyní jsou v provozu modely Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Středočeského kraje a hlavního města Prahy. A stále se staví dál, jako další na řadě jsou v plánu kraje Pardubický a Královéhradecký, ale už teď je model největším modelovým kolejištěm ve střední Evropě. Celý model je protkán hustou železniční sítí po které jezdí v každý moment až 80 vlakových souprav a taky automobily, tramvaje, lanovka a dokonce i metro.

Zajímavostí je, že se na kolejišti střídá den s nocí ve dvacetiminutových intervalech, pomalu se stmívá, rozsvěcují se pouliční lampy a světla v budovách a po asi pěti minutách se opět začne plynule rozednívat. Modelové kolejiště je propracováno skutečně do detailů, nachází se v něm třeba až 30 tisíc postaviček obyvatel (nepočítali jsme je, tak tomu musíme věřit) a dokonale provedené jsou i zmenšeniny staveb, které jsou dominantou jednotlivých krajů.

Na rozšíření modelu se stále pracuje, tak se do Království železnic někdy musíme vrátit, abychom se podívali co tam přibylo nového.

Text a foto: Zdeněk Fasora

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová