Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

23.11.2023 Jak jsme slavili Mikuláše

Naše sdružení působí v Řícmanicích již pár let, ale stále se nám nedaří získat občany pro naše akce. Nevím, co děláme špatně, ale jako optimisté v naší činnosti nepolevujeme.

Jako bývalá učitelka jsem si řekla, že se pokusíme zapojit do naší činnosti alespoň děti, a to děti z MŠ Řícmanice a Lesní MŠ Šemíček. Oslovili jsme tedy paní ředitelky a uspořádali jsme na zahradě u Kyzlinků akci. Ta se docela zdařila, a tak jsme nabídli paním ředitelkám další společnou akci. Jednalo se o vystoupení pana kouzelníka.

Po vzájemné dohodě s oběma ředitelkami jsme stanovili termín představení, ale pan kouzelník onemocněl a termín musel být přesunut na pozdější dobu. Bohužel ani tento termín nebyl zvolen šťastně, neboť pan kouzelník znovu onemocněl. Snažili jsme se najít náhradu, což se nám nakonec podařilo. Jenže i druhý kouzelník onemocněl, a to na covid, den před představením. Nezbylo nám nic jiného, než se s nastálou situací nějak vypořádat.

Protože náhradní termín připadl na 23. 11., rozhodli jsme se, že spojíme představení kouzelníka s nadílkou k Mikuláši. Když kouzelník onemocněl, hledali jsme náhradní řešení. Poněvadž paní ředitelky projevily přání, aby se na nadílce nevyskytoval čert, nechali jsme doma i Mikuláše, a přítomen byl jen anděl.

Paní ředitelka z Lesní MŠ přinesla s sebou loutku čertíka Bertíka, tak se zde čertík vyskytoval alespoň symbolicky. Děti byly velmi šikovné, zazpívaly nám písničku, kterou jsme neznali, a výborně se do celé akce zapojily. Dík patří hlavně paní ředitelce a paní učitelce, které děti skvěle vedly. Na závěr našeho setkání byly dětem předány malé mikulášské dárečky.

Pořad pro děti z MŠ Řícmanice se uskutečnil o hodinu později. I tady se děti snažily zapojit, jak nejlépe uměly. I ony si odnesly malé dárečky. Na oplátku nám předaly paní učitelky zdařilé výkresy s vláčky, které je možné vidět na naší nástěnce.

Touto cestou děkuji paní Staňkové, která nám pomohla s přípravou místnosti ve zdejší knihovně a s organizací, Kamilu Kyzlinkovi, bez něhož by se akce neobešla, neboť plnil funkci strojvůdce, průvodčího i výpravčího v jedné osobě, paní ředitelce Gajdůškové a samozřejmě paním učitelkám obou školek.

Oba pány kouzelníky mrzelo, že se nemohli zúčastnit a přislíbili nám, že po svém uzdravení vystoupení uskuteční. Záleží samozřejmě na zájmu obou paní ředitelek.

Text: Bohumila Sedláková

Text: Hana Staňková

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová