Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

14.12.2019 Párou blanenskými tunely

V rámci doprovodného programu výstavy Vlaky, vláčky, koleje, o níž už zde byla řeč, proběhla i jedna parní jízda. Nápad ji uspořádat se zrodil v hlavě vedení blanenského muzea. Jízda se uskutečnila i za pomoci Jihomoravského kraje a dalších subjektů. Co se týká praktického zajištění, vlak doprovodila četa složená ze členů Chornického železničního klubu a Poličské lokálky. Dobové cestující si zahrál kdo jiný, než my, Kolejáci. Kuriozitou bylo, že ten den, byl posledním dnem dlouhodobé výluky na brněnském hlavním nádraží. Parní vlak s lokomotivou Skaličák v čele, byl jediným vlakem, co ten den z nádraží mohl odjet. V Kolejáckém doprovodu se kromě již známých tváří objevil po dlouhé době i webmaster a místopředseda spolku, Jirka Ambros. Mohli jste jej vidět coby štábního strážmistra. Poprvé se projela taky možná budoucí Kolejačka Anička Rozsypalová z Řícmanic a jedna dobrovolnice z Ráječka.

Vlak měl za úkol hlavně dovézt zájemce na výstavu do muzea, ale podmínkou to nebylo. Lidé se mohli projet v úseku Brno – Rájec-Jestřebí, právě zajímavou částí trati, s velkým počtem tunelů. V prvním ze čtyř obratů nebylo téměř k hnutí a náš předseda, co měl za úkol dovést lidi ze stanice Blansko-město do zámku na výstavu, téměř nevystoupil. Ale povedlo se. My zase málem nenastoupili v Blansku, kde jsme se procházeli po peroně a museli jsme strávit zbytek trasy ve služebním voze s kočárky. Vlak zastavoval totiž na větších stanicích, jako například v Bílovicích nad Svitavou, Adamově, Blansku, zde měla souprava delší pobyty i při návratu do Brna, kvůli předjíždění a křižování s jinými vlaky.

V Blansku na městě pak kvůli nástupu a výstupu lidí se zájmem o výstavu. V Rájci-Jestřebí a Brně byly taktéž delší pobyty pro obrat soupravy a odpočinek personálu. V těchto stanicích jsme bavili lidi my. Chodili jsme okolo vlaku a zájemci si mohli fotit, jak se kdysi asi cestovalo. Náš fotograf Leoš vytvořil i pár scénických fotek, které se využijí k propagaci. Odpolední obraty již byly o něco volnější, ale i přes chladné počasí byl o jízdy nevídaný zájem. Proslýchá se, že bude jízda pravidelná, tak se necháme překvapit. Každopádně k výstavě tematicky seděla a myslím, že vše se povedlo, jak bylo naplánováno.

Text: Kamil Kyzlink

Text: Kamil Kyzlink a Leoš Knecht

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová