Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

8.12.2019 Vlakem znovu do Židlochovic

V poslední době zaznamenáváme na české železnici jednu zajímavost: regionální tratě, pokud již nejsou zcela sneseny, se revitalizují a obnovuje se na nich provoz. Takový osud potkal již přes 40 let neužívanou trať z Hrušovan u Brna do Židlochovic. Jde vlastně o 3 kilometry dlouhou odbočku do cukrovaru v Židlochovicích, na níž zahajovala provoz Severní dráha císaře Ferdinanda již v roce 1895 a v provozu byla až do června 1979.

V roce 2018 se započalo s její opravou, neboť za dobu jejího nepoužívání dost zchátrala. Trať prošla obnovou spodku i svršku, opraveno bylo nádraží v Židlochovicích a trať byla elektrifikována. Ještě týden před oficiálním zahájením provozu se po ní vydal parní vlak z Brna dolního nádraží. Na této jízdě se tak trochu podílel i náš spolek. Předseda městskému úřadu nabídnul naše kapacity, abychom vlak spolu s místními doprovodili v dobovém. Kromě zmíněného předsedy se přidal ještě kolejácký nováček Zdeněk Fasora, Tomáš Prudký, Karolínka a moje maličkost.

Protože v brněnském uzlu zrovna probíhaly poslední dny výluky, jelo se právě z Dolního nádraží. Vlakovou četu vedl obecní strážník, což působilo dosti zvláštně. Místní tápali ve výpravě vlaku a tak Kolejáci už v Brně zachraňovali situaci. Tu přispěli radou, tam usměrnili tlačící se a mnohdy neukázněné lidi. Vlak tedy mohl bez problémů vyjet, aby jej za slabou půlhodinu přivítala hudba na terminále v Židlochovicích. Zde promluvil starosta, hejtman Jihomoravského kraje a na závěr zdravice všemu požehnal farář místní farnosti. My se sešli ještě s dalším Kolejákem Liborem, který je přímo ze Židlochovic a opravy sledoval. Ten si jel vyzkoušet trať při jednom ze dvou obratů, které vlak za odpoledne vykonal. O jízdy byl obrovský zájem, i přes docela chladné počasí. V přilehlých lokalitách okolo terminálu probíhaly kulturní akce. V knihovně výstava modelů železnice, k prodeji byla pamětní mince i vizitka. V podvečer se souprava vydala opět na svou cestu do Brna.

O týden později, 15. prosince vyjel z Brna okolo 4. hodiny první pravidelný Os vlak. Trať byla začleněna do systému IDS JMK a v jízdním řádu nese číslo 251. Jízda v úseku Hrušovany u Brna-Židlochovice trvá cca 8 minut. Protože nádraží v Židlochovicích je tzv. hlavové a jsou zde nasazovány buď jednotky RegioPanter nebo pantografy. Tak snad trať bude tentokrát sloužit ku spokojenosti stále.

Text: Kamil Kyzlink
Foto: Kamil Kyzlink a Tomáš Prudký

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová