Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Co je geocaching?

Chodíte rádi na vycházky, ať už ve městě, nebo v přírodě? Poznáváte rádi nová místa? Chtěli byste chodit, ale nemáte motivaci? Pokud jste si na tyto dotazy odpověděli kladně, pak právě pro vás je tento článek, i aktivita, o níž pojednává. Jmenuje se geocaching a spojuje trošku vzdělávání, dobrodružství i pohyb. A nejlepší na tom je, že geocachingu se může věnovat opravdu každý - od dětí, až po lidi na penzi. Ani handicap není překážkou, této hře se věnují dokonce i vozíčkáři.

Ale od začátku, abychom vysvětlili o co že jde. Geocaching je turistická hra na „hledání pokladů,“ vznikla v USA v roce 2000. Důvodem byly vlastně dvě věci – prezident USA Clinton tehdy povolil odstranit odchylku ze systému GPS, která znemožňovala tento systém užívat pro civilní účely. Po odstranění této záměrné odchylky (GPS tehdy užívaly výhradně armádní složky), se navigace rozšířila do běžného života. Již 2. května 2000 kdesi v Oregonu, jistý nápaditý turista ukryl schránku, dal do ní pár drobností a zprávu: „Něco si vem a něco tu nech.“ Zaměřil její souřadnice pomocí přijímače GPS, ty pak zveřejnil na Internetu a zárodek této zajímavé činnosti byl na světě. O rok později se první podobný „poklad“ objevil i u nás. Zanechali jej kdesi u Štramberka turisté z Texasu…

Asi tolik k historii, teď už k samotné činnosti. Jde o celosvětovou hru, ve které se stáváte hledači pokladů, ty jsou ukryty vlastně kdekoli. Možná kolem spousty jezdíte, či chodíte, aniž byste to tušili. Tím pokladem je malá schránka, nebo předmět, v této hře nazývaný cache (schránka, kazeta, skrýš), u nás už si toto slovo hráči počeštili a píší jej tak, jak se čte, tedy keš, či keška. Jedná se o schránky různých velikostí, i tvarů. Od velikosti krabičky zápalek, filmovek, nebo obalů od bonbónů Tic-Tac, až třeba po velký kufr, nebo třeba barel. Schránky jsou většinou ukryty v blízkosti nějakých zajímavých míst, ve městech i v terénu. Název hry je tedy taky z angličtiny. Slovo geocaching totiž znamená něco jako hledání skrýší v terénu. Čeští hráči jej taktéž píší jak se čte, lze se tedy setkat i s opisem geokešing. Začít hrát může opravdu každý a není k tomu potřeba mnoho. Potřebujete vlastně pouze dvě věci – přístroj schopný připojit se k Internetu a navigaci GPS, pro cyklo, nebo pěší turistiku. Navigace do auta je pro tuto hru nevhodná. Dnes však mnohé mobilní telefony zastanou výše jmenované pomůcky. Na internetu se zaregistrujete na oficiálních stránkách této hry – www.geocaching.com, méně jazykově zdatní se nemusí bát, web je v mnoha jazykových mutacích, včetně češtiny. Registrace je zdarma, jako i celé užívání, lze si však i připlatit různé výhody, není to však podmínka. Poté si stačí vyhledat oblast, kde chcete začít hledat-okolí bydliště, chalupy, nebo třeba i vašeho zaměstnání. Objeví se dlouhý seznam schránek v okolí zvolené lokace. Každý popis skrýše obsahuje popis místa, ke kterému se skrýš vztahuje, nápovědu kde hledat (ne však zcela přesnou), nejdůležitější však jsou zeměpisné souřadnice, obtížnost a terén. Obtížnost a terén jsou škálovány stupnicí 1 až 5 hvězdiček a udávají jak mazaně je schránka ukrytá a jak složité bude se k ní dostat. Terén označen jedinou hvězdičkou je většinou silnice nebo chodník, zatímco terén s pěti hvězdičkami může značit, že polezete na skálu, nebo se budete potápět a potřebujete vybavení, které jistě je v popisu pro hledání. Obtížnost 1 tedy značí, že příjdete na místo, sáhnete – a naleznete. Pět hvězdiček naopak, že si budete namáhat vaše mozkové závity, než dosáhnete cíle. To vše se dozvíte na stránce popisu skrýše. Pak stačí opsat si souřadnice do vaší navigace a vyrazit za pokladem. A co schránky ukrývají? To je různé. Co ale ukrývá velká většina z nich, je nějaký papírek, nebo sešit, do kterého se uvádí fyzická návštěva schránky. Jde o návštěvní knihu, v angličtině zvanou logbook. Tam se každý hráč po nálezu musí zapsat. Je to důkaz tomu, kdo schránku ukryl a stará se o ni, že jste ji navštívili. Větší schránky pak kromě zápisníku obsahují i nějaké předměty pro hledače. Tady se dostáváme vlastně k těm málo pravidlům hry. To hlavní je, že pokud si nálezce po zápisu ze schránky něco vezme, měl by do ní také něco vložit, provést výměnu. Věc by měla mít zhruba stejnou hodnotu, jako ta, co si vzal. Do schránek by hráči neměli vkládat potraviny, nebezpečné předměty (nábojnice, nože, zapalovače, atd.), nebo věci neslušné, pamatovat na to, že hru hrají i děti. Schránka se nesmí také nikam odnášet, ani přemisťovat, po nálezu a splnění úkolů musí být navrácena zpět na místo. Po nálezu a případném návratu domů, pak hráč zapíše svou návštěvu opět na webové stránky hry, čímž potvrdí svůj nález i ostatním hráčům, i vlastníkovi schránky. Takže vlastně vidíte, že u Internetu začínáte, i končíte.

Aby to hráči neměli tak jednoduché, jsou kromě velikostí, poklady rozděleny i do jiných skupin. Narazit můžete na tradiční keš-tj.na uvedených souřadnicích naleznete samotnou schránku. Dalším typem je tzv. multi-keš, tady musí hledač navštívit míst více, podle pokynů v popisku, na určených místech zpravidla něco zjistit, z toho dopočítat souřadnice a teprve na nich nalezne finální schránku. Pak už je postup stejný jako u tradiční keše. Dalším typem může být mystery-keš, jde o schránku, jejímuž nálezu předchází luštění nějaké šifry, matematické úlohy, nebo kvízu, který je v popisku na webu a hráč jej luští v klidu doma a teprve po zdárném vyluštění vyráží do terénu. Jsou i další typy, ale tyto jsou nejčastější.

Jak tedy sami vidíte, jde vlastně o zcela jednoduchou hru, ke které není třeba mnoho, ale mnoho se při ní zažije, pozná a uvidí. Krásné je na tom to, že je opravdu pro všechny, ať jsou lidí zdraví, nemocní, mladí či starší. Hledají rodiče s dětmi, dědečkové a babičky s vnoučaty, podnikatelé i politici. Mažou se zde jakékoli rozdíly mezi lidmi, hledači si v terénu i vzájemně pomáhají a zdravě soupeří o to, kdo má víc nálezů. Lze kdykoli s hraním začít a až vás to jednoho dne přestane bavit, tak prostě skončit. Nejste vázáni časem, ani počtem nálezů. Jde o dobrý nápad na to, jak zpestřit dětem vycházku do přírody a vytáhnout je tak ven. Využijí při tom počítač a techniku a ještě se někam podívají. Lze si takto zpestřit třeba i cestu na nákup, nebo od lékaře. Záleží taktéž na každém, zda bude hledat sám, nebo v partě s přáteli, jezdit na kole, na motorce, MHD, nebo chodit jen po svých. Fantazii se zde meze nekladou a je jen na každém, jak to pojme.

Je totiž ještě jedno takové zajímavé pravidlo hry - při hledání byste měli být co možná nejnenápadnější. Neměli by o tom vědět lidi, kteří kolem vás chodí. To pravé dobrodružství je to hlavně u skrýší ve městech. Užije se spousta legrace i napětí.

Ve schránkách mohou hledači nalézt i jiné předměty, než ty, určené k výměně. Jde o tzv. trasovatelné předměty (trackables items). Jde o geocoiny a travelbugy. Jedná se o předměty opatřené zvláštním kódem, pomocí něhož si po nálezu tento předmět zaregistruje hráč do svého profilu na stránkách hry. Za takovýto předmět nemusí hráč v keši nic nechávat, ale nesmí si ponechat ani samotný předmět.Při nejbližší možné příležitosti jej musí umístit do jiné schránky.

Další specialitou jsou tzv. CWG (Czech wood geocoins), dřevěná kolečka s logy hráčů. Takovýto předmět je sběratelský, hráč si jej smí nechat, musí jej však vyměnit za svůj CWG, nebo jinou věc ve zhruba stejné hodnotě - cca 10 Kč.

Text a foto: Kamil Kyzlink

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová