Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

25.7.2020 Druhé pokoronavirové kešování s Bohunkou

Bohunka se po krátké dovolené na Vysočině, kde samozřejmě taky lovila, na skok vrátila do Brna a navrhla zajít pro nějaké resty keší do městské části Brno-Medlánky. Přípravu keší jsem nechala víceméně na Bohunce, měla vyluštěné mystery kešky, já přidala multi cache Brněnské pivovary VIII, kde jsme chtěly alespoň získat potřebné indicie pro finální souřadnice. První keší byla keš s názvem Přísaha Horatiu (GC7RE0M), věnovaná stejnojmennému obrazu klasicistního malíře Jacques-Louis Davida. Nápověda byla jasná a tak jsme se daly do soustředěného prohmatání geoobjektu, a snaha se vyplatila podařilo se mi keš po chvíli nahmátnout, měla jsem obavy zda se mi podaří logbook vrátit zpátky do opravdu malé kešky, ale nebyl problém. Zapsaly jsme se a pokračovaly k další keši.

Následující krabička nás vedla z obydlené části do zákoutí s vodní plochou. Keš s názvem Biokoridor v Medlánkách (GC2DAN5) se vztahovala k biokoridoru, což je základní územní prvek systému ekologické stability (ÚSES), tedy místo v naší kulturní krajině s relativně vysokou mimoprodukční hodnotou. Jeho význam je tedy především biologický, půdoochranný, vodohospodářský a v neposlední řadě také estetický čí krajinotvorný. Pobavila nápověda, kterou jsme po chvíli pochopily a pak Bohunka neohroženě vyskočila na strom a s mou malou asistencí keš ulovila, provedly jsme záznam a keš vrátily na své místo. Poté jsme se občerstvily ze svých zásob a vydaly se do džungle travin, kterým se díky vydatným děšťům dařilo.

Šipka GPS přístoje nás sice hnala do záplavy travin, Bohunka však pozorně četla logy a listing a tak jsme se nehnaly přes šlahouny, ale pěknou cestou lesem až kousek od keše a u samotné keše byla taková malá džungle travin a nejrůznějších šlahounů, nápověda nám došla až už jsme keš téměř objevily, vnořila jsem se neohrožené do zeleně a keš byla objevena. Keš s názvem Gormití jádro (GC3JZ9C) odkazovala na fantasy hru s národem žijícím na ostrově Gorm. Lovili zvěř, obdělávali pole a žili ve vzájemné harmonii pod vládou Starého mudrce, střežícího kulturu a tajemství magie Gormitů.

Další keší byla krabička Nad Perglem (GC39E2W), vztahující ke studánce Pergl nacházející se na JV okraji Přírodního parku Baba pod kopcem Bosně v nadmořské výšce 365 m, samotná studánka je 294 metrů nad mořem. Původně jsme měly v plánu ještě minimálně 2 keše, jednu jsme sice měly dobře vypočítanou, ale špatně jsme ji uložily do GPS a pak jsme ztratily čas zbytečným hledáním, ale alespoň jsme získaly indicie a finální souřadnice ke keši Pivovary VIII, tak máme zase důvod se vrátit pro další lov keší. Jako obvykle to byla vydařená výprava.

Text: Karolína Brožová

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová