Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

4.5.2013 Od první republiky k Star Wars

Mám rád tu dobu, kdy se v ulicích proháněla stará nablýskaná auta, po kolejích vlaky s parními lokomotivami, ženy chodily v cudných kostýmcích a sex byl v podstatě veřejným tajemstvím. Ale neznali geocaching… jak by to asi vypadalo, kdyby jej znali? Proč to nevyzkoušet, turisté bývali přece jak dříve, tak dnes… Když už jsme byli na Pálavském okruhu v tom dobovém, proč si nevyzkoušet, jak by asi vypadal „kačer“ z 20. let?

Po tom debaklu s obědem v Lednici na nádraží, jsme se od zbytku Kolejáků odpoutali a zamířili k zámku - ze dvou důvodů. Jednak jsme tam tušili více lidí a v dobovém oděvu člověk lépe zapadne u zámku, než u moderních lázní. Druhý důvod byl výskyt dvou keší v okolí zámku. Ty se navíc jevily nenáročně pro přístup v lodičkách, i v mých kluzkých botách z krokodýlí kůže. Budili jsme obdiv, takže když Karol naladila koordináty první keše do GPS a šla s ní v kostýmku po cestičce mezi květinami, působila dojmem nahého v trní. Museli jsme tedy přístroj skrýt do kapsy a občas na něj mrknout, zda jdeme správně. Pokud lidé prořídli, mohli jsme jej držet v ruce. Dařilo se. K prvé keši jsme došli a našla si ji Adéla. Šlo o keš s názvem Lednický zámek (GC1FV1N).

První historická zpráva o Lednici se zachovala v listině olomouckého biskupa Roberta z roku 1222. Lednice byla tehdy zemanským sídlem. Král Václav I. ji roku 1244 propůjčil Sigfridu Sirotkovi, ale už roku 1249 ji markrabě Přemysl svěřil Lichtenštejnům, kteří zde pak vládli téměř 700 let. V obvodu dnešního zámku stála gotická tvrz, v 16. století přestavěná Hartmanem II. na renesanční zámek. Již tehdy byla jeho součástí velká zahrada. Panství vzkvétalo i po Bílé hoře, neboť jeho majitel Karel I. byl na straně císaře. Další rozmach zajistili Karel Eusebius (zvelebení parku) a jeho syn Jan Adam, který zahájil koncem 17. století rozsáhlou barokní přestavbu Lednice podle plánu Domenica Martinelliho. Po roce 1688 v práci pokračoval významný barokní architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu. Antonín Florián dal potom vybudovat skleník a Lednicko-valtickou alej. Úpravy zámku v 60. letech 18. století jsou nevýrazné. Začátkem 19. století, za Jana Josefa, dochází však ke slohovému přestavbě. Konečný ráz zámku dala novogotická přestavba tudorovského typu z let 1846 - 1858; Alois II. Lichtenštejn kvůli ní záměrne vyslal svého dvorního architekta Jiřího Wingelmüllera do Anglie. Národní kulturní památka byla v roce 1997 zařazena do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Po složitém vývoji od gotické tvrze přes renesanční, barokní a klasicistní podobu se dochovala poslední přestavba v historizujícím novogotickém slohu z let 1846 - 1858. Kolem zámku je barokní park s romantickými stavbami a vodními plochami s navršenými umělými ostrůvky. Dále je možnost plavby po zámecké Dyji od zámecké vodárny k Minaretu a Janohradu.

Zámek je po nedávné opravě. Svou kešku si jistě zaslouží, škoda, že v ní nic nebylo, tedy až na oslintanou lžičku z umělé hmoty. Dali jsme tam alespoň naši samolepku s logem sdružení. Karol se zapsala a Adéla vrátila krabičku na místo. Na GPS přijímači jsme naladili další bod a vyrazili opět přes zahradu, kde jsme budili pozornost, GPS musela opět do kapsy. Další krabička má název Zámecká zahrada (GC1G3JW). Zámecká zahrada je součástí Lednického areálu a byla budována témer 800 let ve francouzském stylu šlechtickým rodem Liechtensteinů využívajícím ho jako letní sídlo. Po osvobození byl převzat státem a na její údržbě se spolupodílejí studenti Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici. Areál byl v roce 1996 zapsán do seznamu svetového kulturního dedictví UNESCO.

Keš opět dohledala Adélka GeoKolejačka, nalezli jsme v ní i TravelBug - nějakého kovového fotbalistu, tak bylo rozhodnuto, že jej odvezeme dál. Náš prvorepublikový experiment vyšel, ale musím uznat, že kačeři by se do té doby fakt nehodili. Ale jako zkušenost super. Po příjezdu parního speciálu do Brna nás čekal ještě jeden úkol, zúčastnit se jednoho zajímavého geoeventu. Ten měl probíhat a probíhal ve městě a jeho náplní bylo přijít buď v něčem co se týká geocachingu (čelovka, batoh, GPS...), nebo ve stylu Star Wars. Event se jmenoval WWFM X Brno - Nechť Vás fila provází. Účastnil se ho i GeoKoleják Yogi a s námi i Koleják Marťas Havlíček.

Čtvrtého května tohoto roku proběhla celičkým světem již desátá vlna Flash Mob Eventů. Eventy nejen že se konají na stovkách míst po celém světě ve stejný den, ale také ve stejném čase - a tím se myslí ve stejnou chvíli, ne že mají všichni na hodinkách stejný údaj! Flash mob event je většinou krátký a je zakončen hromadným focením, nejinak tomu bylo i zde. Lidé, co kolem chodili, zírali na to množství postav v kapucích s meči a klacky, případně s čelovkami na hlavách. Ti zase zírali na nás, my totiž jaksi stylem oděvu nezapadali., tím jsme to o to víc ozvláštnili. Sraz trval patnáct minut, poté se všichni rozprchli. Ještě jsme přebrali od Honzy fotky, které můžete vidět v článku o Pálavském okruhu a šli se občerstvit, před odjezdem k domovu.

Tady vidíte, že Kolejáci jsou flexibilní. Stihli jsme oživit parní jízdu, zkusit si, jak se loví keše v první republice a na závěr navštívit postavy z Hvězdných válek. To vše za pár hodin.... No kdo to dokáže?

Text a foto: Kamil Kyzlink

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová