Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis ze schůze Kolejová o.s.

Místo konání: Pivnice „Na pražci,“ žst. Blansko
Datum konání: 11.10.2009
Čas konání: 15.30 hod.
Zapisovatel schůze: Zdeněk Otoupalík

Přítomní členové: J. Šimkůj, Z. Otoupalík, K. Kyzlink, L. Knecht, J. Šimkůjová, K. Plchová, I. Fajman, J. Šenkýř

Omluveni byli: B. Sedláková, M. Kadlík, L. Vlček, J. Tomková, L. Kokeš, naše mládež.

Přijetí nového člena: Byl přijat nový člen, p. Ivo Fajman, který řádně vyplnil přihlášku, i zaplatil příspěvek, se stanovami se již seznámil.

Hosté: Lenka Blátová

Program schůze:

Bezpečnostní cedulky a započetí brigád na mostu:

Ve středu 14.10.2009 budou na most připevněny bezpečnostní cedulky. V příštím roce bude u mostu umístěna informační tabule o historii mostu s uvedením sponzorů záchrany mostu.

V sobotu 17.10.2009 proběhne první brigáda na Ježkově mostě, tzn. hrubé očištění a úprava okolního terénu.

Finance:

Pan Šimkůj předložil výpis z účtu Kolejové o.s., na kterém se k 1.10.2009 nachází částka 7 545,-. Panu Šimkůjovi bylo přispěno se souhlasem všech členů 500,- z důvodu vyřizování hovorů ohledně Ježkova mostu.

Propagace sdružení:

Členové se dohodli na zhotovení kalendáře a jeho počtu kusu cca. 60 ks, s tím, že členové dostanou jeden kus kalendáře zdarma a každý další dostanou za výše uvedenou cenu. Celková cena kalendářů bude placena napůl, tedy 50 % p.Otoupalík a 50 procent Kolejová o.s.

V závěru schůze členové vzpomněli též zesnulého člena pana Strnku.

Schůze byla ukončena cca v 16:45

Další schůze bude upřesněna.

Zápis provedl: Zdeněk OTOUPALÍK

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová