Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis ze schůze Kolejová o.s.

Místo konání: Pivnice „Na pražci,“ žst. Blansko
Datum konání: 15.11.2009
Čas konání: 15.00 hod.
Zapisovatel schůze: Jiřina Tomková

Přítomní členové: : J. Šimkůj, Z. Otoupalík, K. Kyzlink, L. Knecht, J. Šimkůjová, K. Plchová J. Šenkýř, J. Tomková, L. Kokeš.

Členové čekatelé: : R. Otoupalík.

Omluveni byli: B. Sedláková, M. Kadlík, L. Vlček, Naše mládež.

Přijetí nového člena: Byl přijat nový člen, p. Jiří Ambros, který řádně vyplnil přihlášku, i zaplatil příspěvek, se stanovami se již seznámil.

Program schůze:

Vánoce s Novou radnicí Brno 2009:

Jako již tradičně jsme byli pozváni železničními modeláři, podílet se na výstavě na Nové radnici v Brně. Předběžný plán je, vzít na tuto akci naše 2 kolejiště a expozici o Ježkově mostě.

Mikulášská jízda 5.12.2009:

Naše sdružení bylo taktéž pozváno na poslední vlakovou jízdu tohoto roku, pořádanou KPKV. Jiří Šimkůj sepsal případné účastníky, protože to bude i poslední schůze o.s. v tomto roce.

Propagace sdružení:

Všem členům rozdány kalendáře Kolejová, na rok 2010, někteří si i zakoupili navíc. Na úplném vyrovnání financí se dohodne Zdenek s pokladníkem. Leoš představil i podobu novoročenek, ale tyto budou ještě upraveny a finální podoba bude až na další schůzi.

Schůze byla ukončena cca v 17:00 hod.

Další schůze bude 5.12.09 cca v 15:00 v areálu žst. Adamov, kam se dopravíme motorovým vozem M240 (odjezd z Brna kolem 14.hodiny), kdo by to nestihl, může použít pravidelných Os vlaků Po krátké schůzi bude následovat předvánoční posezení zúčastněných členů Pozvánky budou včas rozeslány.

Zápis provedla: Jiřina TOMKOVÁ

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová