Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis ze schůze Kolejová o.s.

Místo konání: Hospoda U Dennyho, zast. Blansko-město
Datum konání: 2.10.2010
Čas zahájení: 15:30
Zapisovatel schůze: Jiřina Tomková

Přítomní členové: Jiří Šimkůj, Zdeněk Otoupalík, Jiřina Tomková, Leoš Knecht, Libor Kokeš, Kamil Kyzlink, Zdeněk Doležal, Martin Havlíček, Klára Plchová.

Omluveni byli: Ivoš Fajman, Bohunka Sedláková, Jiří Ambros, Mirek Kadlík, Jiří Šenkýř, Lukáš Vlček.

Hosté: Karolina Brožová, Zdeňka Táborská

Program schůze:

1. Schůzi zahájil předseda přivítáním přítomných. Vzhledem k blížícímu se konci roku je nutno řešit realizaci kalendářů na další rok. Chystají se dva kalendáře, jeden retro a černobíle, druhý klasický A4 barevný s fotkami z akcí. Leoš rozeslal náhledy mailem členům. Po vyhotovení kalendářů po domluvě s Denym oba typy kalendářů k prodeji v místní restauraci. Dle předsedy se daří také dosavadní prodej pohlednic v restauraci.

2. Propagace společnosti i hospody ze strany předsedy: návrh na realizaci reklamy před hospodou formou transparentu s parní mašinou a názvem bistra. Domluva proběhne se Zdeňkem Otoupalíkem.

3. Návrh na přijetí nového člena – Denyho – proběhlo hlasování a návrh byl přijat. Přihláška byla vyplněna a schválena podpisem tří členů.

4. Oznámení o dovozu panelů přes Mirka Kadlíka. Po dovozu nutno spojit se s hasiči a mužská část členstva s nimi formou brigády podloží most.

5. Cedule se má začít vyrábět příští týden, součástí bude technický výkres, pravděpodobně také fotografie. Instalace bude záležet na počasí.

6. Předseda shrnul akce - jízdy s konstatováním, že se vydařily.

Diskuse: Projednávání formátů a fotografií na kalendáře, jejich ceny a nákladu. Z. Doležal a K. Kyzlink – domluva na převoz návěstidla a závor z Bučovic.

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová