Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis ze schůze valné hromady Kolejová o.s.

Místo konání: Bistro U Dennyho

Datum konání: 29.1.2012

Čas konání: 13:30

Zapisovatel schůze: Karolína Brožová

Přítomní členové: Jiří Šimkůj, Zdeněk Otoupalík, Kamil Kyzlink, Leoš Knecht, Tomáš Olbert, Jan Nekvapil, Karolína Brožová, Jiřina Tomková, Martin Havlíček, Jiří Ambros, Bohumila Sedláková, Libor Kokeš, Ivo Fajman, Svatava Kyzlinková, Jaroslav Adam, Adéla Pantůčková, Roman Otoupalík

Omluvení: Zdeněk Dulínek, Adam Vondrouš, Miroslav Polák, Jana Bořilová

Neomluvení: Miloslav Kadlík, Zdeněk Doležal

Hosté: Jitka Šimkůjová

Program schůze:

1. Úvodní slovo předsedy sdružení

Předseda shrnul činnost sdružení za rok 2011 a načrtl přípravu oslav jak 150 let od výroby mostu, tak 100 let jeho umístění v Blansku. V závěru pak popřál k významnému jubileu jedné z členek, k čemuž se přidali všichni členové.

2. Zpráva o členství

Naše sdružení má ke dni konání valné hromady, tj. 29.1.2012, 26 členů, z toho 6 žen. Do 15 let je 6 členů. Průměrný věk členů sdružení 30,9 let.

Za rok 2011 byli vyloučeni Jiří Šenkýř a Roman Nečas za neaktivitu ve sdružení a nedodržování stanov, ze sdružení vystoupili Zdeňka Nečasová a Jitka Šimkůjová, do sdružení byli v loňském roce přijati Jan Nekvapil, Jaroslav Adam, Karolína Brožová a Adéla Pantůčková.

Představenstvo stále funguje ve složení 5 lidí: Jiří Šimkůj (předseda), Zdeněk Otoupalík (1. místopředseda), Jiřina Tomková (2. místopředseda), Kamil Kyzlink (jednatel), Leoš Knecht (pokladník), protože však Jiřina Tomková pro své mateřské povinnosti nemohla zastávat svou funkci, jako náhradník tuto funkci zastává Jiří Ambros, stejně tak jako bude od 31.1.2012 změněn pokladník sdružení.

Dozorčí rada funguje ve složení tří členů: Bohumila Sedláková (vedoucí dozorčí rady), Libor Kokeš (1. člen), Miroslav Kadlík (2. člen)

3. Plán přepokládané činnosti sdružení na rok 2012

4. Zpráva o finančním stavu sdružení

5. Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2011

V roce 2011 přibyly k tradičním příjmům Kolejové, což jsou členské příspěvky, příspěvek z dotace od Ministerstva kultury: příspěvek ve výši 63 000 Kč na renovaci Ježkova mostu. Samotná renovace si vyžádala nejen vyčerpání dotace, ale ještě doplatek 7189 Kč. Tedy celkové náklady na renovaci byly ve výši 70 189 Kč. Výrazný zásah do rozpočtu sdružení se promítl i na výsledku hospodaření. Konečné součty k 31.12.2011:

Co se týče přírůstku do archívu sdružení: Koncem roku získalo sdružení do archívu větší množství fotek z různých období drážního provozu od různých neznámých autorů.

5. Volba nového pokladníka

Z počtu 9 kandidátů v užším výběru zůstali 2 kandidáti, a to Svatava Kyzlinková a Karolína Brožová. Počtem 11 hlasů byla zvolena Karolína Brožová.

6. Diskuze

Příspěvěk do diskuse si vzala Svatava Kyzlinková a vyjádřila se k odchodu pokladníka Leoše Knechta a činnosti všech členů jak dospělých tak mladých Kolejáků. V závěru se do diskuse neformálně zapojili všichni a řešila se činnost, účast na jízdách v dobovém oblečení a hlavně účast na brigádách okolo mostu, údržby mostu a příprava artefaktů na budoucí umístění kolem mostu.

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová