Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis z valné hromady Kolejová o.s.

Místo konání: Restaurace Na pražci, Blansko
Datum konání: 31.1.2010
Čas konání: 15.30 hod.
Zapisovatel schůze: Jiřina Tomková

Program valné hromady:

1. Přítomní členové: Jiří Šimkůj, Zdeněk Otoupalík, Jiřina Tomková, Leoš Knecht, Libor Kokeš, Jiří Ambroz, Mirek Kadlík, Jitka Šimkůjová, Ivo Fajman, Kamil Kyzlink, PhDr. Bohunka Sedláková.

Členové čekatelé: Miroslav Polák.

Omluveni byli: Lukáš Vlček, Jiří Šenkýř, Klára Plchová, Zdeňka Nečasová.

Hosté: Marek Fajman.

2. Zahájení valné hromady:

Jiří Šimkůj přivítal členy společnosti na valné hromadě. Zhodnotil rok této o.s. A její fungování. Shrnul pozitiva a negativa s ohledem na zkušenosti z podsekce Yore. Dle názorů je rozjezd o.s. kvalitnější, než v podsekci Yore. Webové stránky Kolejové o.s. Jsou kvalitní a hojně navštěvované (6000návštěv za rok na www). Pochvala Jitce za aktualizace webových stránek. Důvod centralizace na Blansko je ten, že v Brně je takovýchto sdružení více, na rozdíl od Blanska. S vedením města Blanska vznikl dobrý kontakt, stejně tak s ostatními institucemi, které vycházejí o.s. vstříc celkem bez problémů. Událostí roku byla záchrana Ježkova mostu v Blansku. Předseda popřál všem členům hodně zdraví a hodně sil do dalších akcí v rámci o.s.

3. Zpráva o členské základně:

J. Tomková přečetla zprávu o změnách v členské základně, které se udály během roku. Sdružení bylo zaregistrováno dne 9.1.2009 u MV ČR, kdy mělo 20 členů a 7 členů čekatelů. V současné době se nachází v občanském sdružení 19 členů (5 žen a 10 mužů) a 4 členové čekatelé.

4. Zpráva o činnosti sdružení:

Jiří Šimkůj - propagace historických míst, reportáže z jízd (Pod vrcholky Bílých Karpat - Jiří Šimkůj hrál narušitele, pomoc na ruční točně s Jiřím Šenkýřem). Akce v Katolickém domě v Blansku, která byla prezentována rovněž v regionální tv. Výpomoc v Bratislavě – běžná pořadatelská činnost (4 členové). Vánoce na brněnské radnici, prezentace kolejiště, Ježkův most. Propagace Ježkova mostu na výstavišti. Mikulášská jízda. Nástěnné kalendáře, které vytvořil Zdeněk Otoupalík, se prodaly všechny. Propisky, Leoš Knecht – novoročenky Rekonstrukce kolejiště 2x. Do sbírky zakoupen označovač jízdenek Záchrana Ježkova mostu a získání ho do majetku o.s. Zařazení mostu do NKP (čeká se na vyjádření). Vyřízení propůjčení pozemku, na němž je most umístěn. Z toho vyplynul velký mediální zájem. Vlakový maratón Kolejové, najeto přes 1 000 km za 24 hod.

5. Zpráva o finanční situaci:

Leoš Knecht - Členské příspěvky: Nejvýznamějším příjmem sdružení zůstávají členské příspěvky, dále finance z prodeje kalendářů a finanční příspěvky od návštěvníků brněnské radnice. Ke dnešku má sdružení na hotovosti 1 494 Kč, na účtě se nachází 4 287 Kč. Výdaje: součástky na rekonstrukci kolejiště, reflexní vesty, kompostér, telefonáty a korespondence v záležitosti mostu, úhrada za vytisknutí kalendářů a novoročenek. Stav majetku: Majetek sdružení je rozdělen na tři části: Předměty staré, které již neslouží v provozu (koncovky vagónů, světelné, signální lampy, záchranná brzda, části pražců a kolejí, maznička, cedule „Pracuje se na kolejích“, uniformy.) Literatura, cenné listiny a plánky (předpisy, plán vlakotvorby, Sborník výkonných norem pro údržbu železničních svršků, Obsluha traťového zabezpečovacího zařízení, Návěstní předpisy, Plánek seřadiště Horní Heršpice) Fotografie, pohlednice (historické fotografie převážně neznámých autorů, fotografie od jednotlivých členů, jízdenky historických a nostalgických jízd.

6. Kontrolní zpráva:

Libor Kokeš - Hospodaření od 9.1.2009 do 31.1.2010. Příjmy: 7 545 Kč, výdaje: 3 257 Kč, zůstatek: 5 781 Kč, z toho na účtě 4 287 Kč, v hotovosti 1 494 Kč. Kontrola pokladní knihy provedena 31.1.2010. Kontrolu provedli Libor Kokeš, Mirek Kadlík, Bohumila Sedláková

7. Činnost za rok 2010:

V únoru 2010 se plánuje hledání sponzorů, které zatím není moc úspěšné. Březen - 7.3.2010 se jede 1. nostalgická jízda se šlechtičnou k výročí TGM pod záštitou spolku Marka Říhy a to na trase: Brno, Břeclav, Hodonín. Duben – zahájení práce kolem mostu. Květen - brigáda. Pro veřejnost u mostu také akce. Žádost o grant. Pálavský okruh. Červen - úprava pozemku, Slovensko. Červenec – Pernštejnské panství – nostalgická jízda. Srpen – práce na mostě. Září – Akce pro veřejnost – Bohunka Sedláková, Oslavanské slavnosti, 25.9. Zastávka u Brna – Zbýšov. Říjen, listopad – brigáda a propagační materiál na další rok. Prosinec – akce na brněnské radnici, předsilvestrovské posezení. Leden – účast na veletrhu Go v Brně.

8. Diskuse:

Doplnění otázek kolem problematiky Ježkova mostu – cedule, pozemek. Zdeněk Otoupalík shrnul okolnosti, kdy by mohlo sdružení obdržet dotace od EU na rekonstrukci mostu. Je nutné stanovit přesně konečnou podobu areálu. Ivo Fajman zdůrazňuje rekonstrukci samotného mostu jakožto NKP. Problematika získání financí, vagón, Ivo Fajman – velorexy – podíl Kolejové, o.s. na pořadatelské činnosti koncem srpna 2010. Webmaster – potíže s www. Toto se bude ještě dořešovat.

Zápis provedla: Jiřina TOMKOVÁ

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová