Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis z řádné valné hromady konané dne 31.1.2015 od 13.00 v restauraci U Ševčíků, ul. Komenského 210, Bílovice n. Svitavou, 664 01

Bylo určeno, že zápis provede Jiřina Tomková

Program Valné hromady:
1. Prezence členů
2. Určení zapisovatele schůze
3. Schválení, popř.doplnění programu schůze VH
4. Úvodní slovo předsedy
5. Finanční zpráva za rok 2014 (Karolína Brožová)
6. Zpráva o majetku (Martin Havlíček)
7. Zpráva o členské základně (Kamil Kyzlink)
8. Zpráva o situaci okolo muzea Ježkův most (Jiří Šimkůj)
9. Zpráva dozorčí rady (Bohumila Sedláková, Libor Kokeš)
10. Změna občanského zákoníku a změna "sdružení" na "spolek" (Bohumila Sedláková)
11. Plán práce na rok 2015
12. Diskuze
13. Kontrola a podpis zápisu
14. Závěr

Přítomní členové: Jiří Šimkůj, Kamil Kyzlink, Karolina Brožová, Vladimír Kopecký, Jiřina Tomková, Svatava Kyzlinková, Libor Kokeš, Martin Havlíček, Jiří Ambros
Omluvení členové: Ivo Fajman, Zdeněk Dulínek, Zdeněk Otoupalík

Neomluvení členové: Jana Bořilová, Miroslav Kadlík
Hosté: Kamil Kyzlink

ad 3) Bohumila Sedláková navrhla ještě jinou schůzi na téma změna stanov. Schůze byla domluvena na 7.2. a účast je povinná pouze pro členy výboru.

ad 4) Předseda sdružení Jiři Šimkůj přivítal členy Kolejové o.s. na valné hromadě. Shrnul činnost o.s. za uplynulý rok, počínaje veletrhem Go Regiontour. Shrnul účasti na Pálavském okruhu, na akci Bambiriáda Blansko, břeclavských oslavách Dne železnice a vánoce na Nové radnici v Brně. Mnohých akcí se zúčastnili členové v dobových kostýmech.

Ježkův most byl za uplynulý rok pravidelně udržován členy sdružení, takže rozpis brigád se rozhodně osvědčil. Bohužel kvůli pomalé administrativě ze strany města Blanska nebylo stále realizováno muzeum na Ježkově mostu.

Jiří Šimkůj pochválil webmastera Jiřího Ambrose za vzorné vedení webových stránek, které překročily v návštěvnosti číslo 26,5 tisíc.

Mnoho společných výjezdů se uskutečnilo v rámci geocachingu Geokolejová.

ad 7). Kamil Kyzlink shrnul stav členské základny spolku Kolejová následujícím způsobem: Ke dni valné hromady má Kolejová o.s. 18 členů, z toho pět žen, tři členy mladší patnácti let a jednoho studenta. 14 členů by mělo zaplatit členský poplatek ve výši 500,-Kč a jeden člen zaplatí členský poplatek 200,-Kč. Jana Bořilová a Miroslav Kadlík jsou neaktivní. Jan Nekvapil a Adéla Pantůčková v roce 2014 vystoupili z Kolejové o.s.

ad 11) V roce 2015 by se členové měli zúčastnit v březnu nostalgické jízdy Praha-Stochov k 160. výročí narození TGM.

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová