Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

 

Zápis ze schůze představenstva Kolejová s., ze dne 7.2.2015 Penzion U Lišky Bystroušky, Bílovice n. Sv.

Přítomni: J. Šimkůj, Z. Otoupalík, K. Kyzlink, K. Brožová, L. Kokeš, B. Sedláková

Omluveni: J. Ambros, S. Kyzlinková

 

Protože od 1.1.2014 vešel v platnost nový Občanský zákoník, který již neuznává termín „občanské sdružení,“ musí veškeré takovéto subjekty projít novou registrací, změnou stanov i názvu. Výjimkou není ani naše sdružení. Na všechny změny, jejich schválení a podání k registraci máme čas do 1.1.2016.

 

Představenstvo o.s. se na své první schůzi dohodlo na těchto nutných změnách:

Kolejová o.s. se mění na Kolejová s. (spolek)

Představenstvo sdružení se měni na Výbor (Nejvyšší statutární orgán)

Dozorčí rada se mění na Kontrolní komisi

Valná hromada se mění na Výroční členskou schůzi (VČS)

Schůze představenstva – schůze výboru (nejméně 1x ročně)

Členské schůze – výroční, mimořádná a dílčí

Registrace spolku přechází z Ministerstva vnitra ČR do Rejstříku spolků Krajského soudu v Brně

Stanovy ve změněné podobě budou rozesílány všem členům, aby se s nimi mohli seznámit. Poté, před jejich podáním k registraci bude svolána další schůze, k jejich schválení.

 

Praha TGM vlak – 7. 3. 2015 pro pouze jednosměrný jízdní řád, upouštíme od účasti v dobovém oblečení a podle možností se zúčastníme pouze v civilu, s individuálním programem (návštěva Muzea TGM v Lánech, geocaching, atd.)

 

Členské příspěvky: zaplatili J. Šimkůj, I. Fajman, B. Sedláková, K. Kyzlink, K. Brožová

Neaktivním členům, tj. Jana Bořilová, Miroslav Kadlík, budou dle rozhodnutí Valné hromady ze dne 31.1.2015 předány dopisy, ohledně jejich dalšího působení ve sdružení (nyní již spolku).

 

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová